levenslijstje

vinkje.jpgIk kreeg onlangs een mailtje dat ik in de tussenstanden voor de grote site van het jaar-verkiezing zo maar eventjes in de top drie stond. Even dacht ik: “mohowman! zwienesjiek!”, maar toen begon ik me een beetje te schamen. En te beseffen dat dat toch echt wel nogal onterecht is, wetende dat ik dit jaar godsgruwelijk weinig mijn blogpen ter hand heb genomen.

Verder dan lijstjes kom ik precies niet. Eens in de zoveel weken.
Ook vandaag kom ik niet verder.

Ik moet immers nog wassen en strijken en interviews uitschrijven en plannen en bezoek ontvangen en echt vanalles. Serieus.

Maar kijk, een lijstje.
Dat u gerust mag overnemen.
Ik deed het bij zezunja.
Vet is al gedaan, niet vet niet.


1. Started your own blog
(in het jaar des heren 2000, denk ik. Lang voor Tales from the crib. Het trok nergens op, maar het bestond!)
2. Slept under the stars (tijdens na examense weekendjes op een camping, toen ik te lui en te beschonken was om nog twee meter verder tot aan mijn tentje te strompelen. Aaah, those were the days)
3. Played in a band
4. Visited Hawaii
5. Watched a meteor shower (vanuit den hof van mijn ouders in V., zelfs)
6. Given more than you can afford to charity (als een automatische overschrijving van acht euro per maand meer is dan ik aankan, dan ja. Indien niet, dan heb ik toch maar even vermeld dat ik schenk aan goede doelen. Ik ben een ingoed mensch.)
7. Been to Disneyland (dankzij mijn zot lief gelijk al een keer of vijf, denk ik)
8. Climbed a mountain (ik vrees dat de Rode Berg niet telt)
9. Held a praying mantis
10. Sang a solo
11. Bungee jumped
12. Visited Paris (al wel een keer of vijf, maar ik vind Londen met voorsprong fijner)
13. Watched a lightning storm at sea
14. Taught yourself an art from scratch (ik vind mensen die scrapbooken “life art” noemen jeanetten, maar ach, ik wilde nog eens iets aanduiden, y’all)
15. Adopted a child
16. Had food poisoning (neen, en ik heb nochtans al brol binnengespeeld in mijn leven, believe you me)
17. Walked to the top of the Statue of Liberty
18. Grown your own vegetables
19. Seen the Mona Lisa in France
20. Slept on an overnight train
21. Had a pillow fight
22. Hitch hiked
23. Taken a sick day when you’re not ill
24. Built a snow fort
25. Held a lamb
26. Gone skinny dipping
27. Run a Marathon
28. Ridden in a gondola in Venice (omdat ik geen zin had om aan te schuiven en zot veel geld te betalen. En nu beklaag ik het me precies toch een beetje)
29. Seen a total eclipse
30. Watched a sunrise or sunset
31. Hit a home run (ze wisten niet wat hen overkwam in het Koninklijk Atheneum van Ieper!)
32. Been on a cruise
33. Seen Niagara Falls in person
34. Visited the birthplace of your ancestors
35. Seen an Amish community
36. Taught yourself a new language
37. Had enough money to be truly satisfied
38. Seen the Leaning Tower of Pisa in person
39. Gone rock climbing
40. Seen Michelangelos David
41. Sung karaoke (met Love Shack van de B52’s als favoriete schijf)
42. Seen Old Faithful geyser erupt
43. Bought a stranger a meal at a restaurant
44. Visited Africa
45. Walked on a beach by moonlight
46. Been transported in an ambulance
47. Had your portrait painted
48. Gone deep sea fishing
49. Seen the Sistine Chapel in person
50. Been to the top of the Eiffel Tower in Paris
51. Gone scuba diving or snorkeling
52. Kissed in the rain (ik zeg dit maar om romantisch over te komen, ik heb werkelijk geen idee)
53. Played in the mud
54. Gone to a drive-in theater
55. Been in a movie (ik had een kusscène in een kortfilm. Nu gulder)
56. Visited the Great Wall of China
57. Started a business
58. Taken a martial arts class
59. Visited Russia
60. Served at a soup kitchen
61. Sold Girl Scout Cookies
62. Gone whale watching
63. Got flowers for no reason
64. Donated blood, platelets or plasma
65. Gone sky diving
66. Visited a Nazi Concentration Camp
67. Bounced a check
68. Flown in a helicopter
69. Saved a favorite childhood toy
70. Visited the Lincoln Memorial
71. Eaten Caviar
72. Pieced a quilt
73. Stood in Times Square (maar het komt eraan, jongens)
74. Toured the Everglades (maar er wel aan gepasseerd)
75. Been fired from a job (maar ik had er wel zelf om gevraagd. Ze verhuisden, die gasten)
76. Seen the Changing of the Guards in London
77. Broken a bone
78. Been on a speeding motorcycle
79. Seen the Grand Canyon in person
80. Published a book
81. Visited the Vatican
82. Bought a brand new car
83. Walked in Jerusalem
84. Had your picture in the newspaper
85. Read the entire Bible
86. Visited the White House
87. Killed and prepared an animal for eating
88. Had chickenpox
89. Saved someone’s life
90. Sat on a jury (maar ik ben wel al een paar keer gevraagd. Hoe cool is dat?)
91. Met someone famous
92. Joined a book club
93. Lost a loved one
94. Had a baby
95. Seen the Alamo in person
96. Swam in the Great Salt Lake
97. Been involved in a law suit (ik heb wel al eens een brief gestuurd met “de rest van de communicatie verloopt via mijn advocaat.” Ik heb niet eens een advocaat.)
98. Owned a cell phone
99. Been stung by a bee
100. Read an entire book in one day

Zesendertig. Yay for me.
Ik heb echt nog geen zak gedaan, ik.

Reacties

  1. Sas

    ’t Is wel nogal een Amerikaans lijstje hè… Maar voor wat het waard is, ik denk dat ik nog veel meer op mijn “to do” lijstje heb dan jij.

Reageer zelf

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>